Daha yaxşı bir təcrübə üçün brauzerinizi CHROME, FIREFOX, OPERA və ya Internet Explorer olaraq dəyişdirin.

İstifadə qaydaları

İstifadə qaydaları

Bu müqavilə 495.city ilə https://495.city saytının qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçisi arasında yaranan hüquqi münasibətləri tənzimləyir. İstifadəçi ilə bu müqavilənin bağlanma tarixi İstifadəçinin https://495.city veb saytında qeydiyyatdan keçmə tarixinə uyğundur.

Razılaşmanın mövzusu

Bu müqaviləyə uyğun olaraq İstifadəçiyə (reklamçıya) https://495.city veb saytında və / və ya 495.city reklam qəzetində öz reklamını (reklamını) yerləşdirmək hüququ verilir.

İstifadəçi bu saytda qeydiyyatdan keçərkən bu müqavilədə göstərilən şərtləri qəbul edir və saytın istifadəsi ilə əlaqədar orada göstərilən hüquq və vəzifələri öz üzərinə götürür.

Bu müqavilə https://495.city saytında yerləşdirilən həm pulsuz, həm də pullu reklamlara aiddir.

Yayım qaydalarının pozulması sayta uzun müddət girişin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər. İstifadəçi 495. şəhər ilə qanuni məcburi müqavilə bağlamaq hüququna malik olduğu zaman qanuni yaşa çatdığına zəmanət verir və tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq və ya rezident olduğu və ya ərazisindən həyata keçirdiyi dövlət daxil olmaqla hər hansı digər dövlətə zəmanət verir. Xidmətdən istifadə edilərsə, bu cür Xidmətlərdən istifadə etməsi və ya alması qadağandır.

Bu müqavilənin ayrılmaz bir hissəsidir Sayt qaydaları.

İstifadəçinin öhdəlikləri

İSTİFADƏÇİ bu müqavilənin şərtlərinə, xidmətlərin göstərilməsinə dair qaydalara, qüvvədə olan qanunvericiliyə, vətəndaşı olduğu və ya ərazisində daimi və ya müvəqqəti yaşadığı, ya da kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olduğu və ya ərazisindən istifadəçi Xidmətdən istifadə etdiyi dövlətin qanunvericiliyinə riayət etməyi öhdəsinə götürür.

Hüquqlar 495. şəhər

Müştərinin fəaliyyətinin üçüncü tərəf reklamlarının yerləşdirilməsi ilə əlaqəli olması halında, 495. şəhər belə bir müştəri üçün reklam yerləşdirilməsi üçün ayrıca bir müqavilə bağlanmasını tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.

495. şəhər, istifadəçinin portala giriş səbəbini göstərmədən heç bir səbəb göstərməmək hüququnu özündə saxlayır.

495. şəhər sayt istifadəçiləri ilə yazışmalara girməmək hüququnu özündə saxlayır.

495.city, seçilmiş bölmələrin (başlıqların) mövzusuna uyğun gəlmədikdə və ya https://495.city veb saytında və 495.city qəzetində elanların yayımlanması qaydalarına uyğun gəlmədikdə, reklamların silinmə hüququnu, habelə reklam sayının məhdudlaşdırılması hüququnu özündə saxlayır. açıqlama vermədən saytımıza gələnlərin rahatlığı üçün bir istifadəçidən.

495. şəhər istənilən vaxt Xidmətlərin və ya onun hər hansı bir hissəsinin göstərilməsi şərtlərini dəyişdirmək və ya əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Xidmətlərə və ya hər hansı bir hissəsinə daxil olmağı tamamilə dayandırmaq (müvəqqəti və ya daimi) hüququnu özündə saxlayır. İstifadəçi ayrıca 495. şəhərin Xidmətlərə girişdə dəyişiklik, məhdudlaşdırma və ya ləğv edilməsinə görə onun və ya üçüncü şəxslərin qarşısında heç bir məsuliyyət daşımadığını qəbul edir.

İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarına giriş

Sayta təqdim olunan reklamlarda yer alan bütün məlumatlar, istifadəçinin şəxsi bölməsinə daxil olmaq üçün parol və bu hissədəki məlumatlar istisna olmaqla, hamıya açıqdır.

Reklamdakı məlumatları dəyişdirmək üçün istifadəçi girişi yalnız istifadəçi tərəfindən qeydiyyat zamanı seçdiyi unikal istifadəçi adı və şifrə əsasında həyata keçirilir.

İstifadəçi, Xidmətlərə daxil olmaq üçün istifadə etdiyi hər hansı bir hesabla əlaqəli parolların məxfiliyinin qorunmasından məsul olduğunu qəbul edir və başa düşür.

İstifadəçi hesabınızı istifadə edərkən baş verən bütün hərəkətlərdən 495. şəhərə görə yalnız cavabdeh olduğunu qəbul edir.

İstifadəçi şifrəsinin və ya hesabının icazəsiz istifadəsindən xəbərdar olarsa, dərhal 495. şəhəri bu ünvanda bildirməyə razıdır - [email protected] .

Məsuliyyət şərtləri

İstifadəçi (reklam verən) saytda yerləşdirilən məlumatlara (reklam, elan və s.) 495. şəhər və dövlət daxil olmaqla hər hansı bir şəxs qarşısında tam cavabdehdir. Xüsusilə, lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmır, İstifadəçi aşağıdakılara cavabdehdir:

- məlumatların məzmununun qanunvericiliyin, o cümlədən reklam qanunvericiliyinin, istehlakçı hüquqlarının qorunmasına dair qanunvericiliyin, habelə beynəlxalq qaydaların tələblərinə uyğunluğu;

- üçüncü ölkələrin sakinləri daxil olmaqla hər hansı bir fiziki və ya hüquqi şəxsə, habelə dövlət orqanlarına və dövlət idarəçiliyinə məlumatların (sağlamlıq, əmlak, mənəvi, işgüzar nüfuz) dərc edilməsi ilə əlaqədar ziyan;

intellektual mülkiyyət hüquqları (ticarət markası hüquqları, müəllif hüquqları və s.) daxil olmaqla üçüncü bir şəxsə məxsus hüquqların veb saytında və / və ya 495.city qəzetində məlumat yerləşdirilməsindən qaynaqlanan pozuntu;

- yerləşdirilən məlumatların etibarlılığı;

- lazımi icazələr olmadan fəaliyyət göstərmək (icazələr, lisenziyalar, sertifikatlar və s.);

- digər pozuntular.

495. şəhər, əksinə bir razılıq və ya mövcud qanunvericiliyin müvafiq tələbləri olmadıqca, bu məlumatlarla əlaqəli məxfiliyi təmin etmək üçün heç bir öhdəlik daşımır.

495. şəhər heç bir halda bu saytla əlaqəli yaranan ziyan, zərərlər (birbaşa və dolayı yolla mənfəət itkisi daxil olmaqla) və ya məsrəflərə, istifadəsi / istifadə edilə bilməməsinə, habelə məlumatların saytda yerləşdirilməsi üçün göstərilən xidmətə görə məsuliyyət daşımır. və / və ya 495. şəhər qəzetində.

495. şəhər bu saytda xəbərdarlıq etmədən məlumat dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.

İnternetin beynəlxalq təbiətini tanıyan İstifadəçi, https://495.city veb saytında İstifadəçinin hərəkətləri ilə bağlı bütün yerli qaydalara və qanunlara uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.

Şərtlərin dəyişdirilməsi

İstifadəçi 495. şəhərin ona xidmət göstərmə qaydalarındakı dəyişikliklər barədə bildirişlər daxil olmaqla, elektron poçtla, adi poçtla və ya https://495.city veb saytında məlumat yerləşdirərək bildiriş göndərmək hüququna sahib olduğunu qəbul edir.

İstifadəçi, 495. şəhərin https://495.city veb saytında müvafiq dəyişiklikləri yerləşdirərək xidmətlərin göstərilməsi qaydalarını və bu müqavilənin şərtlərini birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna sahib olduğunu qəbul edir, bununla əlaqədar İstifadəçi bu müqavilə və xidmətlərin göstərilməsi qaydaları ilə tanış olmağı öz öhdəsinə götürür. hər dəfə https://495.city saytına daxil olduqda.

İstifadəçi başa düşür və qəbul edir ki, bu müqaviləyə uyğun olaraq göstərilən Xidmətlərdən istifadə edərsə, müqavilədə və / və ya xidmətlərdən istifadə qaydalarında müvafiq dəyişikliklər edildiyi tarixdən sonra 495. şəhər Xidmətlərdən istifadə faktını İstifadəçi tərəfindən bütün dəyişikliklərin qəbul edilməsi kimi qəbul edəcəkdir.

Yuxarı